North against South.
Some of these pages contain a lot of pictures. Please be patient while downloading.


INTRODUCTION.
After a number of very pleasant "
Memoir '44" games, I thought it to be an interesting project to adapt Richard Borg's excellent gamesystem for WW2 tabletop battles (15mm). However, I still had to convince a number of TSA-members to join me... In order to recruit players, I first adapted the game "Battle Cry" for tabletop battles: a good use for two 15mm ACW-armies that had been gathering dust on my shelves for almost 20 years! . What was only intended to be an introduction has resulted in a fullscale campaign that is now running (see below). In case you're interested to have a go at it yourself, you can download the rules here.

THE CAMPAIGN: "VIRGINIA, THE KEY TO VICTORY".
Many battles of the ACW were fought in and around Virginia. The CSA-goal was to invade the US, threaten Washington and force Lincoln to accept the secession. The US Army from the other hand were driving "on to Richmond", the Southern capital.
In our miniature campaign, the four year long struggle is symbolised by a number of battles (some historical, some fictitious). Both sides (winner and looser) can earn victory points in each battle. The side that has earned most points at the end of the campaign is the victor. The exact number of battles to be fought is only known to the GM.

THE PLAYERS.
Both sides are controlled by a general staff (the players), "Yankstaff" for the US, "Rebstaff" for the CS. The miniature generals on the battlefield are only following orders; therefore all players are staff-members rather than being represented by a given figure on the tabletop.

BATTLES .
The exact number of battles (+ - 10) is only known to the GM. Some are small affairs, other are major engagements. The number of points to be gained differs from battle to battle, but in most cases the team that can "bend" history will gain most points.

"Virginia - the key to victory" campaign.
Scenario 1st Bull Run(1st Manassas)
Scenario Cedar Mountain

INLEIDING.
Na een aantal spannende "
Memoir '44" spellen kwam bij mij het idee op om Richard Borg's uitmuntende spelsysteem om te vormen tot spelregels voor WO2 (15mm). Daarbij wachtte mij echter ook de (zware...) taak om een aantal TSA-leden te overtuigen aan het project deel te nemen. Daarom vormde ik (als smaakmaker) eerst de spelregels van "Battle Cry" naar 15mm om; eindelijk kon ik daardoor m'n ACW-legers (die al bijna 20 jaar stof aan het verzamelen waren) eens in gebruik nemen! Wat enkel als een introductie bedoeld was resulteerde uiteindelijk in een volwaardige campagne die nu loopt. Ingeval je zelf aan de slag wil gaan, kun je hier de spelregels downloaden.

DE CAMPAGNE: "VIRGINIA, THE KEY TO VICTORY".
De meeste veldslagen en campagnes in de Amerikaanse Burgeroorlog vonden plaats in en om Virginia. Het doel van de CSA was hierbij de USA binnen te dringen, Washington te bedreigen en Lincoln te dwingen de afscheiding van de Zuidelijke Staten te erkennen. De Noordelijken van hun kant wilden het “Leger van Noord-Virginia” breken en de Zuidelijke hoofdstad Richmond veroveren.
In onze miniatuurcampagne wordt de vier jaar durende strijd voorgesteld door een aaneenschakeling van (hoofdzakelijk historische, maar ook fictieve) veldslagen waarbij telkens een aantal campagnepunten te verdienen zijn en dit zowel voor winnaar als verliezer. Het kamp dat bij het eind van de campagne een bepaald aantal punten (enkel gekend door de GM) overschrijdt, wint.

DE SPELERS.
Beide kampen worden geleid door een generale staf, “Yankstaff” voor de USA en “Rebstaff” voor de CSA. De generaals op het slagveld zijn daarbij enkel de uitvoerders van de bevelen van deze staven. De spelers worden dus NIET rechtstreeks vereenzelvigd met de bevelvoerders op het slagveld, maar zijn als leden van de onderscheiden staven verantwoordelijk voor het verloop van de oorlog.

VELDSLAGEN.
Het preciese aantal veldslagen is alleen gekend door de GM. Moge het volstaan te stellen dat het om een spil van tien stuks draait.
Sommige veldslagen zijn op kleinere schaal (brigade-niveau), andere omvatten volledige legers.
Het aantal campagnepunten dat per veldslag kan vergaard worden verschilt (meestal) voor beide kampen, met een (licht) voordeel voor wie de historische resultaten kan ombuigen.
Vermits de spelers noch het aantal veldslagen, noch het aantal te winnen punten bij voorbaat kennen, kan de strijd tot het einde met uitzicht op de overwinning gevoerd worden.